Stora skillnader inom cancervården

Blekinges landsting behandlar betydligt fler män per år för prostatacancer än många andra län.

Enligt Cancerfonden skiljer sig prostatacancervården sig stort i landet.

I Blekinge behandlades 2005 drygt 80 personer per 100 000 invånare för cancerformen.

Det kan jämföras med till exempel Gotland, där endast hälften så många fick hjälp.

Även i Halland och Östergötland behandlas förhållandevis få prostatacancerpatienter.

I Kalmar behandlas flest, 137 personer, per 100 000 invånare.