F-kassan driver mål mot länsbor

Försäkringskassan vill dra in livräntan för två personer i Blekinge som enligt myndigheten inte har rätt till ersättning.

I det ena fallet har en jordbrukare fått livränta för en skada i höger axel och det menar myndigheten är fel eftersom skadeanmälan gällde vänster axel.

Det andra fallet handlar om en man som blev misshandlad av en skolelev och sedan dess fått besvär med nacken.

Försäkringskassan menar att slagen som mannen fick mot bakhuvudet inte har något samband med nackbesvären.

Myndigheten tycker att länsrätten gjort fel i sin bedömning av de två fallen och överklagar båda fallen till kammarrätten.