Rörläggningsfirma åtalad

Två chefer på en rörläggningsfirma i västra Blekinge har åtalats misstänkta för miljöbrott.

När firman förra sommaren la ner rör för fjärrvärme i Sölvesborgs kommun släpptes orenat avloppsvatten ut i ett dike.

Enligt åtalet pågick utsläppet i ett par månaders tid å det kan ha orsakat skada på såväl miljön som människors hälsa.

Företaget åläggs att betala böter på 150.000 kronor för miljöbrott.

Åklagaren anser att cheferna inte gjorde något för att stoppa utsläppet trots att de var medvetna om det.