Miljoner till långtidsarbetslösa

Nu startar en ny satsning på långtidsjukskrivna arbetslösa i Blekinge. På fredagen blev det klart att länsarbetsnämnden och försäkringskassan får 5,5 miljoner kronor till satsningarna.
Meningen är att ge 90 personer möjlighet att individuellt coachas in på arbetsmarknaden igen. Målet är att minst 60 av de långtidssjukskrivna ska få jobb innan årets slut.