Studentkår jagar avgiftssmitare

För att få tag i studenter som inte betalar sin kåravgift, har kåren på Blekinge Tekniska Högskola, fått tillåtelse att samköra olika dataregister.
Enligt lag är studenter skyldiga att betala kåravgifter och genom att samköra kårens medlemsregister med register över vilka som studerar på högskolan hoppas kåren snabbt få reda på vilka som inte betalat avgiften. -Om studenterna vägrar betala, kommer studentkåren att lämna över ärendet till inkasso, säger ordföranden Maria Larsson.