Inte bara strålningen problem med 3G-master

Riskerna vid utbyggnaden av 3G-masterna har underskattats av kommunerna, det säger Kurt Johansson, pensionerad expert på mastsäkerhet.
Bland annat har problem med nedfallande delar och is från masterna åsidosatts. Därför måste områdena runt masterna hägnas in, anser Kurt Johansson. Nu kan dagisbarn leka runt masterna, men hade samma regler gällt för en arbetsplats hade yrkesinspektionen omedelbart stängt området säger Kurt Johansson till Dagens Nyheter.