Östersjön kan klassas som känsligt hav

Det går att klassa Östersjön som särskilt känsligt havsområde. Den slutsatsen drar Sjöfartsverket i en rapport som idag överlämnas till regeringen, det uppger TT.
I december fick Sjöfartsverket i uppdrag att utreda om Östersjön kan klassas som särskilt känsligt havsområde, enligt internationella regler. Om Östersjön klassas som särskilt känsligt område går det att införa olika skyddsåtgärder som skärpta utsläppsregler, möjlighet att styra fartygens rutter och att införa så kallad lotsplikt. Idag är bara fem mindre områden i världen klassade som särskilt känsligt havsområde.