Alltfler ärenden avgörs av hyresnämnden

Hyresnämnden i Växjö, som även omfattar Blekinge, får alltfler ärenden att avgöra. Även om det är flest tvister i storstäderna så ökar även antalet ärenden på landsbygden.
Förra året ökade ärendena vid landets tolv hyresnämnder med tolv procent. På hyresnämnden i Växjö som omfattar Kalmar, Kronobergs och Blekinge län ökade arbetsbördan avsevärt ifjol, men i år har man märkt en minskning, säger hyresrådet Erik Gerleman. -Men det gäller ju bara första kvartalet och jag tror inte det är nått trendbrott, utan kan snabbt ändra sig säger hyresrådet Erik Gerleman.