Karlskrona begär full ersättning för maxtaxa

Karlskrona kommun begär nu full kompensation för införandet av maxtaxa i barn- och äldreomsorgen.
I ett brev till finansminister Bosse Ringholm uppmanar kommunen regeringen att se till att beslutet om full statlig kompensation för kostnaderna också ska fullföljas i praktiken. Karlskrona kommun anser att merkostanderna för reformerna överstiger de statliga bidragen med 25 miljoner kronor. Det motsvarar en skattehöjning om 30 öre.