Fiskestopp på flundror

EU-kommissionen vill inte bara stoppa torskfisket, utan har även planer på att tillfälligt stoppa bottenfisket efter flatfisk i Östersjön.
Orsaken är att man vid denna typ av fiske får torsk som bifångst. Preliminärt väntas torskfiskestoppet börja gälla den 15 april. Detsamma gäller bottenfisket efter flatfisk, som är tänkt att gälla fram till och med den sista maj. Det framkom vid ett möte i Bryssel i fredags, där Bengt Kåmark vid Fiskeriverket deltog. Enligt Bengt Kåmark, rådde en stor enighet om att situationen för torsken är allvarlig och att kommissionen bör vidta nödåtgärder som ett fiskestopp. Flatfiskstoppet kan väntas väcka starka reaktioner i Danmark och Tyskland, där den typen av fiske är betydligt mer omfattande än i Sverige. Planer finns också på en obligatorisk övergång till en ny, mer skonsam trål efter sommaren.