Blekingar positiva till EMU

Blekinge är ett av tre län i landet som säjer ja till EMU.
Undersökningen som är gjord av Temo för Dagens nyheter visar alltså att i Blekinge, Skåne och Stockholm är majoriteten av invånarna för EMU. Tio län säjer nej till EMU och i åtta län väger opinionen jämt. I undersökningen är 3000 personer tillfrågade från januari till mars.