Växande skräpsamling bortforslad

Det som höll på att bli en ny soptipp i centrala Karlskrona har nu börjat forslas iväg till sopstationen i Bubbetorp.
Resterna av en gammal husvagn har, tillsammans med bland annat en soffa och en gammal säng, legat på Gasverkstomten och skräpat. Efter påpekanden har kommunen börjat transportera bort skräpet och enligt Åke Svensson på Affärsverken kommer även resterna av husvagnen att försvinna inom kort.