Nytt naturreservat i länet

Blekinge får inom kort ett nytt naturreservat. Det står klart sedan bland andra Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Sydkraft på tisdagen undertecknade en överenskommelse om restaurering av Mörrumsån.
Det nya reservatet, Mörrumsåns dalgång, är artrikt när det gäller fisk och annan fauna som är knuten till sötvatten. Över hälften av landets sötvattenfiskar har påträffats i ån. Reservatet är elva kilometer långt och omfattar 300 hektar längs ån från Hemsjö till Svängsta.