Besparingar på sjukhusbiblioteket

Bibliotekspersonalen på Blekingesjukhuset vädjar i ett öppet brev till landstingsdirektören att inte lägga ner biblioteksverksamheten.
Det är i samband med sjukhusets besparingar som förslaget om att lägga ner biblioteksverksamheten har lagts fram. Personalen anser att biblioteket, med skönlitteratur och facklitteratur, är en viktig del av sjukhuset både för anställda och patienter. Dessutom tycker personalen att dom 40 000 kronor man sparar, är en besparing som inte är i proportion med vad man förlorar i kunskap.