V kritiserar egen uppgörelse med regeringen

Vänsterpartiet i Blekinge är kritiskt till den budgetuppgörelse partiet träffat med regeringen och miljöpartiet.
Sänkt sjukersättning och försämrade villkor för deltidsarbetslösa är några av de besparingar som partierna enats om. Vänterpartiets distriktsordförande Willy Söderdahl tycker att besparingarna är smärtsamma och slår hårt mot redan utsatta grupper. Nedskärningarna i vårbudgeten uppgår till omkring tio miljarder kronor.