Varsel på Finnveden i Olofström

Finnveden i Olofström varslar runt 40 personer om uppsägning. Enligt ledningen är orsaken till varslen att företaget vill effektivisera produktionen. Finnveden i Olofström har sammanlagt 350 anställda.