Färre bor i Karlskronas glesbygd

Landsbygden och skärgården i Karlskrona kommun blir allt mer glesbefolkad. Under de senaste fem åren har befolkningen i Karlskrona skärgård och på landsbygden minskat med drygt 250 personer.
Befolkningen har också minskat på flera mindre orter. Däremot har befolkningen i Karlskrona kommun totalt ökat med 374 personer under den här perioden. Den största ökningen har skett i Karlskrona stad.