Blekingebönder nöjda med lönsamheten

Bönder i Blekinge och Småland är nöjdast i landet med lönsamheten. Det visar lantbruksbarometern, en undersökning från SIFO, som redovisades på torsdagen.
Mer än var tredje uppger att lönsamheten förra året var mycket god. Och mer än 40 procent av de tillfrågadelantbrukarna planerar att öka produktionen. Däremot minskade investeringarna i byggnader och stallar förra året. Undersökningen visar också att 95 procent av bönderna trivs med sitt yrke.