Blekingeföretag varnar för ny vårbudget

Ilskan bland länets företag är stor mot de ökade kostnader som läggs på arbetsgivarsidan i vårbudgeten. Sammanlagt 10 miljarder kronor ska sparas under 2003 och en av sparåtgärderna är att arbetsgivarna ska ta ett utökat ansvar för sjukförsäkringen.
Arbetsgivarna ska från halvårsskiftet betala de tre första sjukveckorna, istället för de två första och det här är något som väckt irritation. Enligt Anders Engström, vd för tillverkningsföretaget Asarums Industri AB med 110 anställda, kommer förändringen förutom en kostnadsökning att leda till att företagen i framtiden blir mer vaksamma i samband med nyanställningar. Enligt beräkningar som Sveriges Verkstadsindustrier gjort kommer förändringen i sjukförsäkringen att kosta en halv miljard kronor per år enbart för landets verksatsföretag.