Landstinget vill ha ortopedutbildning

Landstinget i Blekinge vill att Blekinge tekniska högskola - BTH - ska dra igång en treårig utbildning av ortopedingenjörer. Landstinget har tagit kontakt med BTH för att få igång en diskussion i frågan.
Personallandstingsrådet Kalle Sandström säger att behovet av ortopedingenjörer är stort i hela landet. Bara i Blekinge finns ett par vakanser som det är mycket svåra att hitta utbildad personal till. I Jönköping finns idag landets enda utbildning av ortopedingenjörer med 25 platser. Och den föreslagna utbildningen på BTH bör ha ungefär lika många platser, säger Kalle Sandström.