"Befria Stortorget från bilar"

Det anrika Stortorget i Karlskrona borde befrias från bilar och istället bli en grönskande mötesplats för människor. Det anser Jan Gehl, arkitekt och professor från Danmark.
På torsdagen föreläste han i Karlskrona om vad vi ska göra av våra offentliga rum, som torg och parker. -Om man har så här stora vackra öppna platser, så är det en mycket dålig idé att använda dem till att parkera bilar på, säger han. Jan Gehl hoppas därför att man ser över stadsplaneringen i Karlskrona Kommun för att finna andra lösningar för bilarna och i stället ge en del av torget en parkkaraktär där människor kan mötas och umgås.