"Stanna hemma vid symptom på SAL"

Infektionskliniken på Blekingesjukhuset får många samtal varje dag från Blekingar som är oroliga för de utbrott av svår akut luftvägsinfektion, SAL, som har rapporterats från Asien.
De flesta av samtalen kommer från Blekingebor som planerat att resa till de områden där smittan sprids och är osäkra på om de vågar åka. Det berättar Karin Holmkvist på smittskyddsenheten på Blekingesjukhuset. Just nu avråder man från resor till Hong Kong och Guangdong-provinsen i Kina. Många samtal kommer också från människor som nyligen har varit i riskområdena och som vill bli undersökta. Men det går inte att testa sig innan några symptom har brutit ut. Än så länge har man inte tagit emot något misstänkt fall av svår akut luftvägsinfektion på Blekingesjukhuset. De människor som nyligen har varit i Asien och får symptom som hög feber, muskelvärk och torrhosta ska inte gå till vårdcentralen eller akuten. I stället ska man stanna hemma och ringa smittskyddsenheten.