Karlshamns ekonomi missköts

Den politiska ledningen i Karlshamn missköter kommunens ekonomi och saknar överblick över verksamheten. Det skriver kommunens revisorer i en rapport efter att ha granskat den senaste årsredovisningen för Karlshamns kommun.
Nu överväger revisorerna att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen. Torsten Magnusson (s) kommunalråd i Karlshamn förstår inte kritiken. - Vi i kommunstyrelsen har en god överblick över verksamheten och ekonomin i kommunen, säger han. I årsredovisningen för Karlshamns kommun 2002 framgår det bland annat att flera av kommunens nämnder dras med stora budgetunderskott. Sämst till ligger omsorgsnämnden med ett underskott på tolv miljoner. Revisorerna tycker det är anmärkningsvärt att de skatter och statsbidrag som kommunen har fått inte har räckt till.