Nordisk skapelseberättelse på spanska

En eldsjäl i Lyckeby har på nytt gjort en insats för att sprida den svenska litteraturen till den spanskspråkiga världen.
Regissören Ramon Latorre har tidigare översatt svensk lyrik till spanska. Nu har han översatt den nordiska skapelseberättelsen om världsträdet Yggdrasil. Enligt Ramon Latorre finns det ett mytologiskt intresse i den spansktalande delen av världen och det är också viktigt att ta tillbaka skapelseberättelsen från nynazisterna och sprida den bland spansktalande svenskar. Ramon Latorre har översatt boken Yggdrasil av Alf Henriksson till spanska tillsammans med Victor Rojas från Jönköping.