Fler och fler tar flyget till Blekinge

Ronneby är en av få flygplatser som nu visar på ett ökat flygresande. På de allra flesta håll i landet minskar flygtrafiken.
Allt färre flyger alltså i Sverige. Under mars månad passerade närmare 2,3 miljoner passagerare Luftfarsverkets flygplatser, och det är en minskning med 5 procent jämfört med samma månad i fjol. Men Blekinge går emot strömmen och flygtrafiken till och från Ronneby ökade under mars. Resandet hit ökade med 12 procent. Förutom Ronneby är det bara Bromma, Visby och Sunnsvall som visar på en ökad flygtrafik under mars. Övriga flygplatser visar på ett minus. Enligt luftfartsverkets marknadsdirektör Dan Lundvall, tros trafiknedgången fortsätta och sannolikt kommer vi att hamna på minus tio procent för helåret 2003, säger han. Det innebär att antalet flygpassagerare kommer att minska för tredje året i rad.