Strömlöst efter stormen

Den kraftiga blåsten gjorde under lördagen uppemot 1000 hushåll i Blekinge strömlösa.
På söndagmorgonen hade nästan alla hushåll i södra Sverige, som under lördagen blev strömlösa, fått tillbaka strömmen. Enligt Sydkraft var det vid 8.30-tiden på söndagen bara omkring 80 av deras elkunder som var utan ström - de flesta fanns i Småland. Samtidigt var över 20 000 hushåll i mellersta Sverige fortfarande utan ström. Det är den kraftiga blåsten som gjort att träd fallit över elledningar och orsakat strömavbrott.