Allt fler får jobb i Blekinge

Under januari till mars fick 2725 blekingar ett nytt arbete, det är en ökning med 140 personer jämfört med samma period i fjol.
Antalet nyanmälda ledig jobb är också klart högre nu jämfört med förra året. Det är främst vikarier inom vårdsektorn som behövs, enligt länsarbetsnämnden. Idag är 6,8 procent av blekingarna utan jobb.