Stadig konkursstatistik

Antalet företagskonkurser ligger på en jämn nivå i Blekinge. Det visar statistik från affärs och kreditupplysningsföretaget UC.
Under årets tre första månader försattes 23 företag i länet i konkurs, jämfört med 24 stycken under samma period förra året. I landet ökar konkurserna kraftigt under mars månad, totalt ökade de med 17 procent.