Hovrätten mildrar dom mot nazist

Hovrätten över Skåne och Blekinge mildrade domen för hets mot folkgrupp för nazisten Björn Björkqvist. Trots att domstolen anser att Björkqvist gjort sig skyldig till ett allvarligt brott halverades straffet till fyra månaders fängelse.
I förordet till en bok med titeln Judefrågan påstår nazisten Björn Björkqvist, hemmahörande i Karlskrona, att "judar aldrig varit kapabla att uppfinna något konstruktivt men däremot har en förmåga att stjäla uppfinningar och idéer för smutsiga syften". Judar anklagas också för att vara lögnaktiga och att "mänskligheten går framåt trots juden." Åtta månader På grund av dessa påståenden dömde Blekinge tingsrätt Björn Björkqvist i december förra året till åtta månaders fångelse för hets mot folkgrupp. Denna dom överklagades av Björkvist till hovrätten. Missaktar judar Hovrätten skriver i sin dom att Björkqvists uttalanden är missaktande mot folkgruppen judar på ett sätt som tveklöst är hets mot folkgrupp. Man delar tingsrättens åsikt att brottet inte kan anses som ringa. Trots detta och trots att åklagaren som företräder justitiekanslern yrkat på att tingsrättens dom skulle stå fast, minskar hovrätten fängelsestraffet för Björn Björkqvist till hälften. Hovrätten menar att Björkqvists påståenden om den judiska folkgruppen i jämförelse med uttalandena i själva boken Judefrågan är av mindre ingripande slag. Därför anser hovrätten att straffet ska vara fyra månader. Nu har justitiekanslern och Björkqvist fyra veckor på sig att eventuellt överklaga domen.