Byggstart för miljöfrämjande dammar

Snart drar bygget av dammar som ska minska utsläppen till Östersjön och förbrukningen av grundvatten på Listerlandet igång.
Dammarna, som ska användas för bevattning av grödorna, bekostas till stor del av statsbidrag. Det är Sölvesborgs kommun som står som huvudman och den tekniske chefen, Wigert Göransson, hoppas på byggstart efter påsk. -Vi har 25 intresseanmälningar från lantbrukare på Lister, säger Wigert Göransson. Genom dammarna minkas utsläppen av fosfor och kväve till Hanöbukten. Dessutom minskas uttaget av grundvatten för bevattningsändamål.