Karlskrona kommun satsar på friskvård

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlskrona har beslutat att skjuta till pengar till en friskvårdssatsning för kommunens anställda.
Utskottet beviljar 850 000 kronor till en friskvårdspedagog inom ramen för projektet Hälsa på arbetsplatsen, som bland annat ska minska sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Friskvårdsprojektet ska pågå under en treårsperiod.