Företagarkritik mot nytt sjuklöneförslag

Företagarna i Blekinge rasar mot regeringens förslag att arbetsgivare ska betala ännu mer för sjukskrivningar än vad som har föreslagits tidigare.
Förslaget går ut på att arbetsgivarna ska betala för sjukskrivningar som sträcker sig längre än de tre veckor som tidigare föreslagits. Arbetsgivare ska också kunna straffas om de inte tar fram en plan för hur deras sjuka anställda ska rehabiliteras. Det här kommer att presenteras på tisdag i samband med att regeringen presenterar vårbudgeten. Svårare få anställning -De som är sjuka kommer att ha svårare att få en anställning eftersom företagare kommer att kräva sjukjournaler från arbetssökande, säger Håkan Fransson regionchef för Företagarna i Blekinge. Han tror också att det kommer att leda till att företag så småningom flyttar utomlands.