Yrkesfiskare positiva till torskstopp

Sveriges yrkesfiskares ekonomiska förening välkomnar tisdagens besked om att det blir stopp för att fiska torsk och plattfisk i Östersjön med trål från och med 15 april.
-Det är positivt att vi som fiskar med större garnstorlek får fortsätta, säger Joachim Säfström, styrelseledamot i Sveriges yrkesfiskares ekonomiska förening. I framtiden hoppas föreningen att det kommer bestämmelser om att fiskegarnen ska ha större maskstorlek för att rädda torskbeståndet på längre sikt.