Kd efterlyser avgiftningsklinik

Kristdemokraterna i landstinget vill att det inrättas en avgiftningsklinik för alkohol- och narkotikamissbrukare i Blekinge.
Mot bakgrund av att alkoholkonsumtionen ökat kraftigt i landet och att det i regeringens handlingsprogram mot alkohol och narkotika står att samhället nu ska ta krafttag mot det ökade missbruket, är behovet av en effektiv avgiftningsklinik i Blekinge stort. Kristdemokraterna framför sina krav i en motion till landstingsfullmäktige.