Avfallsdom inget problem för Södra

Södra cell tar beskedet att Mörrums bruk inte får utöka sin avfallsdeponi med ro.

Karlshamns kommun hade godkänt att Mörrums bruk skulle få bygga ut sin deponi där de förvarar barkaska och grönlutsslam - avfall som de inte kan ta tillvara vid tillverkningen av pappersmassa.

Men det var något grannarna till bruket inte alls gillade - eftersom de menade att miljön och omgivningen riskerade att förstöras.

De överklagade till regeringen som nu har rivit upp kommunens beslut.

Kommunen måste nu göra om bygglovsprocessen och då inte bara väga in brukets behov av en deponi.

Vad Mörrums bruk ska göra om det skulle bli helt stopp för en utbyggnad, är något man får ta ställning till då säger Per Braconier som är informationschef på Södra Cell som driver bruket.

Rebecca Berndes
rebecca.berndes@sr.se