Barnskötare uppsagda i Sölvesborg

Ytterligare sex barnskötare i Sölvesborgs kommun sägs upp på grund av arbetsbrist.

Utbildningschefen Leif Ericsson säger till Blekinge Läns Tidning att det är nya regler inom LAS, Lagen om anställningsskydd, som gjort att kommunen tvingats anställa fler barnskötare än vad som behövs.

På ett år har närmare 30 barnskötare sagts upp i Sölvesborg och Leif Erisson utesluter inte fler varsel.