Få länsbor åker fast för urinering

Det är relativt liten risk att bötfällas för att ha kissat på offentligt plats i Blekinge jämfört med andra län.

Risken att åka på böter för att ha urinerat på offentlig plats skiljer sig åt i landet.

Hallandspolisen till exempel har hittills i år bötfällt sex gånger så många personer, drygt 240 stycken, som polisen i Blekinge gjort för så kallad offentlig urinering.

I Blekinge har endast 39 kissbotar á 800 kronor delats ut i år.

I Stockholm bötfälls flest medan Gotlandspolisen har bötfällt minst antal urinerande personer.

Totalt sätt i hela landet har antalet som bötfälls för offentlig urinering mer än fyrdubblats på fem år.