Sista dagen för Nordic Battle Group

På onsdagen avtackades medlemmarna i den militära insatsstyrkan Nordic Battle Group vid en ceremoni på F 17 i Kallinge.

Några utlandsuppdrag för insatsstyrkan blev det inte under det halvår man legat i beredskap.

– Vi har ägnat tiden åt träning och utbildning, säger Dan Gustafsson, en av soldaterna i Nordic Battle Gruop.

Nordic Battle Group har sedan årsskiftet stått i beredskap för att rycka in i konfliktområden i princip var som helst i världen som en del av EU:s krishantering.

Några uppdrag har det dock inte blivit och det beklagar Christine Johnsson som ingått i insatsstyrkan.

– Det är jättetråkigt att vi inte fått användning för den utbildning vi fått. Jag hoppas i något annat sammanhang få möjlighet att jobba med hjälpinsatser utomlands eftersom det har varit mitt mål när jag sökte till Nordic Battle Group, säger hon.