Dyrare tandvård för Blekingar

Folktandvården i Blekinge planerar ta ut högre priser för tandvården än vad som rekommenderas av staten.

Inför den nya tandvårdsreformen som träder i kraft på tisdag, den 1 juli, har statliga utredare tagit fram ett rekommenderat pris för vad olika åtgärder borde kosta inom tandvården.

Men i länet kommer priserna ligga över det rekommenderade.

– Vi vill ha en hög standard och en god kvalité på det vi lämnar ut till våra patienter, säger Håkan Bergevi chef för folktandvården i Blekinge.

Ska gå att jämföra priser
Det högre priset tycker Wilbr Henriquez i Karlskrona är dåligt.

– Jag tycker det är orättvist, det måste vara billigare att laga hål om man behöver, säger han.

På internet ska det komma upp en prisportal där patienter ska kunna jämföra priser mellan olika tandläkare och mellan det referenspris som utredare för tandvårdsreformen tagit fram ska visa vad en åtgärd generellt sätt borde kosta.

I och med den nya tandvårdsreformen blir de vanliga tandundersökningarna billigare, under förutsättning att man har och har haft friska tänder under en tvåårsperiod.

Dyrare för de flesta
Om man i stället behöver laga hål och göra åtgärder som kostar mindre än 3 000 kr blir det i stället dyrare än vad det är i dagsläget att gå till tandläkaren.

Det är också den typen av tandläkarbesök, som kostar under
3 000 kr som är vanligast i Blekige. Det enligt tandvårdsförvaltningen.

Att det blir dyrare att laga hål är något som Maria Lövgren i Karlskrona vänder sig emot.

– Jag tycker egentligen man borde sänka både och för att folk inte tar så bra hand om sina tänder. Jag tycker det borde ligga inom den vanliga sjukvården, säger hon.

Karin Norberg
karin.norberg@sr.se