Fd värnpliktig får ersättning för skada

En Ronnebybo får ersättning för att han skadat flera av sina fingrar under sin värnpliktstjänstgöring.

Enligt mannens egna berättelse förfrös han flera fingar under övningar på vinterhalvåret.

Han ska efter det ha haft problem med värk i fingrarna och han ska dessutom ha svårt att sköta sitt jobb som elektriker.

Kammarkollegiet har beslutat att ge mannen 35 000 kronor för skadan som han fick under värnplikten.