F17:s miljöarbete blir försenat

Arbetet med att sänka kväveutsläppen från F17 i Kallinge drar ut på tiden.

F17:s plan är att anlägga dammar som ska filtrera bort kvävet som finns i det konstgödsel man använder för att ta bort isen från startbanan.

Arbetet skulle ha varit klart den första juli, men luddiga villkor och uteblivna besked från försvarshögkvarteret har gjort att arbetet dragit ut på tiden, enligt F17:s miljösamordnare Ingemar Robertsson.

Flottiljen har därför begärt att få ytterligare två och ett halvt år på sig att genomföra förändringarna.