Äldre ger hyfsat betyg åt vården

Äldrevården i Karlskrona får bra betyg i jämförelse med flera andra jämnstora städer.

I den senaste kvalitetsbarometern är det Blekingekommunen som är bäst på att ta hand om de som är i behov av hemtjänst, särskilt boende eller demensboende.

Men enligt Blekinge Läns Tidning är det fortfarande många som saknar guldkant på tillvaron, som till exempel en promenad i friska luften.

Det är vårdtagarna själva som har svarat på frågor och barometern är genomförd i Halmstad, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Karlskrona.