SMHI ska göra Östersjön friskare

SMHI föreslås bli en av fyra kärnmyndigheter som ska samla in uppgifter om Östersjön och göra dem tillgängliga för forskare i ett försök att förbättra havsmiljön.

En nyligen presenterad utredning, beställd av regeringen, slår fast att utsläppen från jordbruk och sjöfarten måste minska för att Östersjön ska tillfriskna.

SMHI föreslås samla in marina data och göra informationen lättillgänglig för forskarna.

Går mörk framtid till mötes
Algblomningar, syrefria bottnar och dåligt fiskebestånd är bara några punkter på den långa listan över problem, berättar Bertil Håkansson vid SMHI, som har varit en av flera experter i den utredning om havsmiljön som regeringen beställt.

– Det här är ju mycket allvarligt, så utsikterna är ju inte särskilt ljusa för Östersjön. Här måste till ett omfattande åtgärdsarbete.

Större samarbete mellan länder
När utredningen nu presenterats krävs tuffare insatser för att rädda Östersjön, bland annat föreslås ett fördjupat samarbete med övriga länder runt innanhavet.

Minskade utsläpp från jordbruket, trafiken och sjöfarten är avgörande för Östersjöns tillfrisknande, slår utredningen fast.

Det är här som SMHI föreslås få en viktig roll genom att samla in viktiga datauppgifter, säger Bertil Håkansson.

– För det första så handlar det om att få ett informationsflöde så att man kan fatta beslut på det, det är det som är det viktiga, där kan vi på SMHI göra en insats.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se