Stänger psykavdelning i brist på läkare

I Ronneby har den psykiatriska slutenvårdsavdelningen fått stänga på grund av bristen på läkare.

Patienterna hänvisas istället till Karlskrona eller Karlshamn.

Nu på sommaren finns bara två hyrläkare på halvtid för patienter med psykiska problem.

– Vi hade anställt fler läkare om de bara hade funnits, säger Tina Möller som är förvaltningschef för psykiatrin till blkeinge Läns tidngin.

I Ronneby finns nu tre läkartjänster i psykiatrin och ingen är besatt med fast anställd personal.