Hård konkurrens om pengar till vägar

Blekinges toppolitiker kan tvingas kohandla bort länets infrastruktur till förmån för grannlänens.

Regeringen har bett södra Sverige förhandla fram en lista över vägar och järnvägar som ska få pengar - en lista som regeringen sedan ska ta hänsyn till.

Regionrådet Mats Johansson (s) tror på tuffa förhandlingar.

– Det kommer att bli ganska tuffa tag, säger han.

Lista över vägar
I början av september låser regionråden Mats Johansson och moderaten Alexander Wendt från Region Blekinge in sig på Hotell Viktoria i Jönköping tillsammans med regionpolitiker från sydöstra Sverige.

På bordet kommer det att ligga en lista över vägar och järnvägar i Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Östergötland och Blekinge.

Politikernas jobb blir att bestämma sig för vilka vägar och järnvägar som är viktigast - men också vilka som är mindre viktiga att bygga eller rusta upp. Och enligt Mats Johansson kan det innebära kohandel med länets intressen.

– Ska vi få gehör för något eller några av våra projekt så får vi vara beredda att kompromissa med något annat, säger han.

Fördel för regionen
Trots att länet kan tvingas välja bort vägar så tror Helena Ervenius, infrastrukturexpert i Kalmar, att regionerna tjänar på att arbeta fram en lista för att kunna konkurrera om regeringens pengar med till exempel Norrland.

De båda regionråden får inte bestämma själva. Först ska länets politiker godkänna deras förhandling, och sedan är det upp till regeringen.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se