Överklagar beslut till regeringen

Kommunledningen i Sölvesborg tar nu strid för de planerade strandtomterna i Sandviken.

Länsstyrelsen har rivit upp kommunens detaljplan i området och det vill kommunledningen att regeringen nu ska pröva.

Frågan rör fyra befintliga tomter och 14 stycken nya, skriver Blekinge Läns Tidning.

Formellt görs överklagandet efter semestrarna eftersom kommunen har svårt att få till ett fullmäktige som kan ta ställning till argumenten som ska lyftas fram.