Eldningsförbud utlyst i Blekinge

Enligt räddningstjänsten är risken för bränder i skog och mark återigen stor och eldning utomhus är från och med onsdagen därför endast tillåten vid särskilda grillplatser.