Fiskare anmäler inte farliga gasfynd

Trots att det innebär stora miljörisker struntar yrkesfiskarna i att anmäla när de får kemiska stridsmedel från andra världskriget i sina nät, enligt Kustbevakningen.

– Det finns mycket vapen och ammunition som dumpats i Östersjön vid andra världskrigets slut, säger Carl Gustaf von Konow som är dykeriöverledare på Kustbevakningen.

Problemet, som Kustbevakningen ser, är att yrkesfiskarna struntar i att anmäla när de får upp kemiska stridsmedel som nervgas och arsenik i sina nät och trålar.

– Istället för att låta kustbevakningen förstöra de giftiga stridsgaserna kastar fiskarna tillbaka dem i vattnet, säger Carl Gustaf von Konow.

Den logiska förklaringen till att yrkesfiskarna struntar i att slå larm till myndigheterna är att det blir stora produktionsbortfall.

Men det går att skapa incitament för fiskarna att anmäla gasfynd, exempelvis genom ekonomisk kompensation, tror man på Kustbevakningen.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se