Ogräsmedel i Sölvesborgs dricksvatten

Kemiska ämnen från ogräsmedel har hittats i Sölvesborgs dricksvatten. Det handlar om en kemikalie som fanns i det numera förbjudna ogräsmedlet Totex.

Enligt Livsmedelsverket är halterna så små att det inte innebär några hälsorisker att dricka vattnet, men kommunen har ändå vidtagit säkerhetsåtgärder.

Nu tar Sölvesborg bara ut minimalt med vatten från den täkt där kemikalien kommer från och nya prover har tagits, skriver lokaltidningarna.