Mordfrikänd får stort skadestånd

Den före detta reservofficer från F17 som frikänts för mordet på en man i Växjö för femton år sedan får närmare 400 000 kronor i skadestånd av staten.

Det är Justitiekanslern, JK, som beslutat att bevilja mannen skadestånd.

Mannen satt häktad drygt fyra månader i slutet av 2006 till mars 2007 men frikändes av både tingrätt och hovrätt.

Reservofficeren hade begärt nära 600 000 kronor i skadestånd, bland annat på grund av att uppmärksamheten i medierna fått negativa konsekvenser för honom, men JK gick inte på mannens linje.

Mannen är inte längre anställd av försvaret. Det mord han anklagats för skedde i Växjö 1992.